SAÇAKLI EV

Özellikli bir yapı olan “Saçaklı Ev” Lefkoşa surlar içi Selimiye Mahallesi Kütüphane Sokak'ta yer almaktadır.  Yola çıkma yapan köşk odasının eğimli ikmelerle desteklenen geniş saçaklarından dolayı “Saçaklı Ev” olarak isimlendirilmiştir. 

Kare bir iç avluyu çevreleyen “L” planlı ve iki katlıdır. Yapının tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, gerek ön cephedeki izlerden gerekse restorasyon aşamasında alt kat revaklı galeride ortaya çıkan  gotik kemerden, geçmişinin Orta Çağa dayandığı  anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde mevcut Orta  Çağ kalıntılarından yararlanılarak geliştirilen konut, gerek plan, gerekse yapının tekniği ile malzeme özellikleri bakımından Osmanlı konut mimarisi özellikleri taşımaktadır. Giriş kapısı üzerindeki 1932 tarihi kayıttan, yapının bu tarihte esaslı bir onarım geçirdiği, genişkapısı ile alt kat ön cephedeki taş çerçeveli büyük ebatlı pencerenin bu onarımdan kalma olduğu anlaşılmaktadır.

Konutun zemin ve üst katında üçer oda bulunmaktadır. Alt kat revaklı galeride yer alan ahşap dik bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Bol pencereli köşk odası (Baş Oda) Bağdadi teknikle, diğer bölümler ise taş ve kerpiç malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Alt kattaki odalar zaman içinde bölünerek ve ön cepheye gelişi güzel açıklıklar açılarak dükkana dönüştürülmüştür. Kötü kullanım, bilinçsiz  müdahale ve eklemelerden dolayı ortaya çıkan statik sorunlar nedeniyle köşk odası iç avluya doğru oturma yapmıştır.
1986 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından kamulaştırılan yapının restorasyonuna 1994 yılında başlanmış ve bu çalışmalar 1996 yılında tamamlanmıştır. Yapının özgün şekliyle restore edilebilmesi için iki etapta gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ilk etabında, yapıya sonradan eklenen ve hiçbir özelliği  bulunmayan ilaveler yıkılıp atılmıştır.

Saçaklı Ev'e kültür ve sanatla uğraşan kişi, kurum ve kuruluşların sergi açabilecekleri, toplantı, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri etkinlikler  düzenleyebilecekleri bir Kültür – Sanat Merkezi olarak kullanım kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle alt ve üst katlardaki mekanlar bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş, servis bölümü ise yeni bir ilave olarak iç avlunun güneybatı köşesine inşa edilmiştir.