NAMIK KEMAL ZİNDANI VE MÜZESİ

Venedik Sarayı kalıntıları üzerine Osmanlı döneminde inşa edilen bu zindan iki katlı olup kesme taştan inşa edilmiştir.

Vatan ve Millet Şairi Namık Kemal, İstanbul'da Gedik Paşa  tiyatrosundan 1 Nisan 1873 tarihinde "Vatan Yahut Silistire" isimli piyesinin ilk temsili müteakiben 9 Nisan 1873 yılında Kıbrıs'a sürüldüğü zaman bu zindanda 38 ay kalmıştı. Dikdörtgen planlı tek mekandan oluşan alt kat hücresi, beşik tonoz ile örtülüdür. Hücrenin Venedik Sarayı avlusuna açılan basık kemerli giriş kapısı ile aynı duvar üzerinde iki penceresi vardır. Namık Kemal, Mağusa'ya geldiği gün önce bu hücrede kalmış bir müddet sonra Kıbrıs Mutasarrıfı Veysi Paşa'nın izni ile üst kata geçmiştir. Yandaki dik taş merdivenle çıkılmakta olan üst kat, dikdörtgen planlıdır.İki büyük penceresi ve önünde bir sahanlığı bulunmaktadır. Döşemesi mermer tavanı ise mertektir. 3 Haziran 1876'da V. Murat tarafından affedilen Namık Kemal, 29 Haziran 1876'da İstanbul'a geri dönmüştür."Namık Kemal Zindanı Müzesi, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi" çalışmalarına 1993 yılı başlarında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Röleve ve Restorasyon Şubesi tarafından başlanmış ve altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Müze, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Kültür Dairesi'nin işbirliğiyle düzenlenmiştir.