KANTARA KALESİ

Kuzey Kıbrıs'ı doğal bir kalkan gibi koruyan Girne dağlarının geçitlerini tutmak için inşa edilen kalelerden biri de Kantara'dır. Çevresini saran ovalara hakim 700 metre kadar yükseklikte yalçın bir kayalık üzerine kurulan kalenin ilk olarak 10. yüzyılda gözetleme amacıyla yapıldığı sanılmaktadır.

Tarihi kaynaklarda Kantara'dan ilk kez 1191 yılında sözedilmektedir. Bu tarihte Aslanyürekli Richard adaya çıkmıştır. Daha önceleri kendini Kıbrıs Kralı ilan eden İzak Komnenus Richard'ın buyruğu altındaki Guy de Lusignan'a yenilmiş ve bunun üzerine Kantara'ya sığınmıştır. Zaten adanın tarihi boyunca yenik baron veya kralların sık sık Kantara'ya sığındıkları görülmektedir. Kıbrıs Lüzinyanlar tarafından satın alındıktan sonra kalede birtakım değişiklikler yapılmıştır. 1373 yılında Cenevizliler Mağusa ile Lefkoşa'yı alınca Kıbrıs Kralı I. Peter'in kardeşi Antalya Prensi John'un, kaçarak Kantara'ya sığındığı görülmektedir. Daha sonra Kıbrıs Kralı I. James (1382-1398) kaleyi yeniden tahkim etmiştir. Günümüzde görülebilen yıkıntıların çoğu Kral James'in yaptırdığı kısımlara aittir.

Kalenin 1525 yılına kadar kullanıldığı daha sonra Venediklilerin Saint Hilarion ve Buffavento gibi denizden uzak bu kalenin savunmasına gerek duymayarak kendi kaderine terk ettikleri anlaşılmaktadır. Kale doğusundaki giriş iki yanındaki kulelerle güçlendirilmiş bir Barbikan ile başlar. Kalenin üç yanı derin uçurumlarla çevrilidir. Bu kısmın ön duvarlarının kuzey ve güney ucunda at nalı şeklinde kuleler olduğu görülmektedir.

Ana girişten kaleye girildikten sonra solda bir savunma kalesi, alt katı bir zamanlar hapishane olarak kullanılan haçtonozlu bir oda ve bundan sonra da, mazgal delikleri de olan tonozlu üç odayla karşılaşılır. Bunlardan hemen sonra bir tuvalet vardır. Surların güneybatı ucunda bir gözetleme kulesi ile bazıları sarnıca dönüştürülmüş odaların kalıntılarıyla karşılaşılır. Zirvede Buffavento kalesiyle haberleşmek için yapılmış bir kule vardır. Girişin deniz tarafında mazgal delikleri olan geçit ve haçtonozlu bir odası olan kuzeydoğu kulesi yer alır. Kulenin üst katında ufak bir oda bulunmaktadır.