CANBULAT TÜRBESİ

Mağusa'da Venedik devrine ait, orjinal adı Arsenal olan Canbulat burcunun altında bulunan etrafı demir parmaklıklarla çevrili kesme taştan yapılmış bir mezardır.

Şu anda burcun altında görülen İtalyan mermerinden yapılmış mezar, Canbulat beyin orjinal mezarının yıkılmaya yüz tutması üzerine 1968 yılında buraya yeniden yapılmıştı. Kilis Sancak Beyi olan Canbulat Bey, dillerde dolaş

an kahramanlık öyküsüne göre, Mağusa'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması sırasında Arsenal Burcunu ele geçirmek için savaşırken Venediklilerin şehre girişi önlemek üzere kurdukları döner çarka atı ile birlikte yiğitçe saldırarak onu işlemez hale getirdikten sonra şehit olmuştu.

Fetihten sonra mezarı, Canbulat adı verilen şehit olduğu burcun altına, kesme taştan yapılmıştır. Yakın bir geçmişe kadar, Canbulat Beyin türbesinin yanı başında bulunan incir ağacının meyvesinden yiyen kadınların, Canbulat kadar güçlü ve sağlam oğlan çocuğu doğurduklarına inanılırdı. Türklük için önemli bir ziyaret yeri olan bu türbe şu anda bir müze olarak kullanılmakta ve burada arkeolojik buluntuların yanı sıra Osmanlı dönemine ait eski eserler de sergilenmektedir. Bu devre ait müze koleksiyonunun en önemli eserlerini silahlar, tabaklar, duvar çinileri ile Kutup Osman'ın ahşap türbe yazıtı oluşturmaktadır.