AKKULE TABYASI

Mağusa'da kemerli orjinal Kara Kapısı (Ravelin Akkule) geçidinin şehre bakan tarafında, eski ve yeni sur kapıları arasında bulunan kesme taştan yapılmış bir yapıdır. Eldeki kesin bilgilere göre geçmişte Mescidin kuzey-doğu duvarının önünde kesme taştan yapılmış bir Osmanlı çeşmesi vardır.

Klasik bir Osmanlı yapısı olan Mescit, güney-doğu ile güney-batı yönlerindeki Venedik devri tahkimat duvarlarından yararlanılarak 1618/19 yılında yapılmıştır. Yapım sırasında Venedik tahkimat duvarlarından yararlanıldığından yamuk ve çarpık planlı bir mekan elde edilmiştir. Mescidin kuzey-doğu ile kuzey-batı dış duvarlarının alt ve üst kısımlarında alçı şebekeli pencereler vardır.Altaki pencereler dikdörtgen biçimli olup sivri kemerli taş alınlıklar vardır.

Daha küçük boyuttaki üst pencereler ise sivri kemerlidir. Alçı şebekeli pencerelerin iç bölümlerinde kabartma baklava motifleri ile bezenmiş çift kanatlı ahşap pencereler vardır. Dış duvarın üst bölümünde tavandaki suyu boşaltma görevi gören orjinal taş cörtlenler bulunmaktadır. Mescidin kuzey-batı duvarında basık kemerli ve çift kanatlı bir giriş kapısı vardır. Ahşap olan kapı kanatlar, içteki pencere kanatları gibi kabartma baklava motifleri ile bezenmiştir. Kapının üst başındaki 1618/19 tarihli mermer levha üzerinde Kur'an'dan bir ayet vardır.

Mescidin düz çatısını taşıyan ve doğu batı yönünde uzanan bir kemeri vardır. Mescidin güney-doğu duvarında stalaktit nişli bir mihrap ve bunun da üzerinde bir yazıt vardır. Yapılan onarımlar sırasında mescidin orjinal döşemesi karo mozaik olarak değiştirilmiştir.